Jak zhubnout?

Přijďte načerpat inspiraci

Přijďte si obnovit energii

A věci se začnou dít ... jakoby samy ...
Až se budete divit, kde se to vzalo?

To pochopení, ta jistota, pocit lehkosti, snadnost rozhodnutí, volnost, uvolnění, krása horizontů. 


Začínáme cestu vyladění

Jen pro pevně rozhodnuté

Které opravdu chtějí a cítí, že toto je právě TA jejich OSOBNÍ JEDINEČNÁ cesta. 
Cesta plná harmonických tónů, omamných vůní, duhových barev a magických prožitků.

Výjimečný kurz pro ženy

Rozhodněte se pro trvalou změnu

Výživa a emoce

Cvičení

Relaxace

Tento ojedinělý koncept

vychází 

z myšlenek přeladění mysli i těla, 

v jejich jednotě.

Využívá nejnovější vědecké poznatky.
Využívá moudrosti na přírodu orientovaných tradic:
meditaci, hypnorelaxaci, FLOW pohybu, humoru, sdílení...
Cílem je
cesta plná inspirace a pozitivních, trvalých změn.

Protože na začátku příběhu jsou hluboké oči malé dívenky, 
ve kterých se rozněžnil celý laskavý vesmír.
V neutuchajícím očekávání blízkosti, lásky, bezpečí.
V neutuchající touze objevovat a poznávat.
Jak by to mohlo být jinak?
Ale jako by najednou tady někdy stojí  osamělá, nejistá, unavená...
Kam se poděl celý ten laskavý vesmír?
Že by to byl krásný, leč prchavý sen?
Nebo jen uvěřila, že to byl sen?
Někdo ji možná uvěznil do průměrných slov a nevýrazných barev?
Do stále se opakujícího popěvku?
Nebo byla zakleta do dlouhého, šedého snu?
Do šedého snu o nejasném snu?
Tolik nezodpovězených otázek!
A přitom se lze naladit a přenést se do nového, bdělého stavu.
Jasnějšího a svěžejšího více než kdy dřív!
Plného energie, odhodlání, radosti...
Více než kdy dřív.
Otevřít ty krásně hluboké oči plné laskavého vesmíru.


Bude to z vaší strany hodně aktivní proces:) 

Bude přínosné se na naše společné setkání pozitivně vyladit,

nelpět na starých zvycích,

naopak se připravit na přijímání nového. 


Protože budete-li dělat věci jako dřív, budete dostávat, co jste dostávali.


My se ale zaměříme na to, čeho chceme docílit!!! 


A rozhodně začneme dělat věci jinak.

 

Nepůjde tedy o pevnou vůli, jak se nám často mylně sugeruje. 

Ale o observaci, reflexi a velmi důležité naladění.


VNITŘNÍ NALADĚNÍ Tři zásadní témata!!! 

1. Výživa a emoce

Krátce si osvětlíme soudobou džungli výživových směrů, doporučení a diet. A vysvětlíme si, v čem je jejich úskalí. My se ale vydáme jinou cestou: postupně se nacítíme a prožijeme všemi smysly svou vlastní jedinečnou pouť založenou na intuitivním stravování. Nejedná se tedy o klasický výživový program. Ten můžete i podstupovat paralelně. Naše zaměření bude spojeno s výživovou emocionalitou. Proč je tak důležitá? Kvůli těm hlubokým očím ...

2. cvičení

To v žádném případě nebude vysilující.

Naopak:

ryze příjemné a vylaďující

dodávající energii i štěstí pomocí vyplavených endorfinů.

3. téma budeme věnovat jedné přelomově zásadní věci,

na kterou naše civilizace zapomíná:

RELAXACI

Využijeme mnoho technik z mnoha kultur s jediným cílem:

RELAXOVATK dosažení trvalých změn je zapotřebí nejen čas k zažití,
 vyzkoušení toho, co vyhovuje právě mně, ale také uvolnění svých emocí. Nechat tu menší či větší bouři  najít vlastní klidnou hladinu, kdy teprve opravdově může dojít k vyladění. A to hlavně na úrovni podvědomí.

Bude to z vaší strany velmi aktivní proces:)

Důležité předpoklady pro účast jsou:

dobrý zdravotní stav
a

VYSOKÁ MOTIVACE

Jak poznám, že má motivace je pro tento kurz postačující?

Představ si škálu od 0 do 10.

Nula znamená "nemám vůbec zájem" a desítka "udělám pro to vše". 

Pro seminář i kurz je potřebné se nacházet minimálně kolem sedmičky. Ještě jinak: zkus se zaměřit na věci, které můžeš měnit. Na čas zapomeň na to, co "nejde". Opusť tento brzdící způsob myšlení. Jestli tě napadá, že to nejde... tak jen ještě nedozrál ten správný čas. Ale třeba dozrál na nádhernou knížku Sára, kde tě Šalamoun provede proměnou: naučíš se rozpoznat, co nechceš, co chceš, procítíš to ... A naučíš se OCEŇOVAT!!! Oceňovat sama sebe, paprsky procházející korunami stromů, třepot motýlích křídel, lipovou vůni, dostupnost čisté vody  ... 

A pak budeš moci splynout s Intuitivním hubnutím

 Kvůli vzájemné podpoře je výhodné se přihlásit s blízkou kamarádkou.
Ale není to podmínkou: pro všechny bude k dispozici individuální podpora.

Individuální kurzy dle domluvy: tel.  721 744 004
Nový termín: 
Seminář 28. 3. 2020
Místo: bude upřesněno

S sebou: pohodlné oblečení na cvičení, malý ručník, psací potřeby


Zajistěte si místo na semináři